Home   ›   Privacy beleid

Privacy beleid

1. Algemeen:

Wolhalla respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

2. Wat doen wij met je gegevens:

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Met jouw toestemming – via je nieuwsbrief inschrijving – gebruiken wij je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, dan kun je je uitschrijven bij de nieuwsbrief of je kan ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@wolhalla.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat je de informatie niet meer ontvangt.

3. Hoe lang bewaren wij je gegevens:

Facturen en betaalgegevens – 7 jaar ivm de wettelijk voorgeschreven termijn voor de belastingdienst.
Nieuwsbriefinschrijving – vanaf je inschrijving totdat je je uitschrijft (via de nieuwsbrief of een mailtje naar info@wolhalla.nl).

4. Wat doen wij NIET met jouw gegevens:

Wolhalla verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling (zoals vervoerders). Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

5. Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. De cookies die Wolhalla gebruikt zijn nodig om ons winkelmandje goed te laten functioneren. Ze worden nergens anders voor gebruikt.

Onze website bevat enkele links naar andere websites. Wolhalla is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de informatie op zulke websites. Tevens kunnen wij niet instaan voor het beveiligingsbeleid van de websites van deze derden.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wolhalla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wolhalla.nl .

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wolhalla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wolhalla.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Wolhalla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

9. Extra informatie:

Als je nog vragen hebt over het Privacy beleid van Wolhalla of je gegevens wilt wijzigen, dan kun je een e-mail sturen naar info@wolhalla.nl. Als wijziging van ons Privacy Beleid nodig blijkt te zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

GLS heeft de verzendkosten voor Wolhalla verlaagd en daar profiteer jij van!
Vanaf nu betaal je 5,95 aan verzendkosten en je bestelling vanaf 65 euro verstuur ik gratis.

X